ЦЕНОРАЗПИС за народни танци
Единично посещение – 9лв.
Карта за четири посещения – 34лв.
Карта за осем посещения – 64лв.