ЦЕНОРАЗПИС за народни танци
Единично посещение – 8лв.
Единично посещение с карта мултиспорт/спортпас – безплатно
Карта за четири посещения – 30лв.
Карта за осем посещения – 56лв.
ЦЕНОРАЗПИС за йогалатес
Единично посещение – 10лв.
Единично посещение с карта мултиспорт – безплатно
Карта за четири посещения – 38лв.
Карта за осем посещения – 72лв.