ЦЕНОРАЗПИС за народни танци
Единично посещение – 10лв.
Карта за 4 посещения – 38лв.
Карта за 8 посещения – 72лв.
Карта за 12 посещения – 102лв.